انشین کاراته ایران

تراش روح برای
دست یافتن به آرامش درون
سرآغاز
1372
انشین کاراته به عنوان نخستین سبک غیرکنترلی بعد از کیوکوشین در ایران در سال ۱۳۷۲ توسط شیهان حمید سلطانی بنیانگذاری گردید و در سال ۱۳۷۶ عضو رسمی سبکهای فدراسیون کاراته ایران شد. انشین کاراته در ایران با قدرت فعال و با برگزاری رویداد های متعدد و با تلاش‌های نمایندگان سازمان جهانی انشین کاراته در ایران علی الخصوص شیهان شاهرخ غله دار این سبک در سال ۱۳۹۰ احیا شد.


ریاست جهانی انشین کاراته

کانچو جوکو نینومیا مدتها قبل از ورود کانچو نینومیا در سال 1974 به ایالات متحده ، رویایی داشت. از روزهای جوانی که اولین بار تمرین را آغاز کرد ، نینومیا می خواست روح و تکنیک کاراته واقعی را به این کشور بیاورد. نینومیا پس از سالها وقف خود برای رسیدن به مقام اول در کاراته رقابتی ، در سال 1978 در مسابقات جام جهانی ژاپن پیروز شد.

ریاست سبک در ایران

شیهان شاهرخ غله دار این سبک را در سال ۱۳۹۰ احیا کرد. در حال حاضر شیهان شاهرخ غله دار ریاست سبک را عهده‌دار می‌باشند.
16

استانهای فعال

107

برگزاری مسابقات